buy hot sale richard mille fake.

rolex replica for sale is good and chic. the very first watch manufacturer is who makes the best richard mille replica. cheap hublot replica represents distinctive concept of minimalism.
ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Kalendarium na rok szkolny 2020/2021

Kalendarium na rok szkolny 2020/2021.

Termin

Zadanie/wydarzenie

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

7 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów.

10 września 2020 r.

Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego.

14-17 września 2020 r.

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.

18 września 2020 r.

Wybór zarządu Samorządu Uczniowskiego.

07  – 19 września 2020 r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy  pierwszej z zakresu szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

21 września – 16 października 2020r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy maturalnej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.  – badanie wyników nauczania.

30 września 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka.

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej.   „Dzień talentów”.

2  listopada 2020 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

10 listopada 2020 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

16 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów. Dzień otwarty.

listopad/grudzień

Próbna matura. Termin uzależniony od ogólnopolskiej próbnej matury.

22 grudnia 2020 r.

Jasełka.

22 grudnia2020 r..

Zakończenie zajęć dydaktycznych pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021.

23 – 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

31 grudnia 2020 r.

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021.

1 stycznia 2020r.

Rozpoczęcie  drugiego  okresu roku szkolnego 2020/2021.

4-  17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe.

19 stycznia 2021 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami – wywiadówki.

Marzec  2021 r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klas drugich  z zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym (język polski, matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, informatyka).

8 marca 2021 r.

Klasowe obchody Dnia Kobiet.

12 marca 2020 r.

Radomska Akademia Uczniowska. Dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas pierwszych liceum (o ile organizacja będzie możliwa w związku z koronawirusem)

29 marca  2021 r.

Spotkanie wychowawczyni klasy 3AJ z rodzicami uczniów.

29-31 marca 2021 r.

Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klasy trzeciej.

1 – 6  kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

7 – 9 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

19 – 23 kwietnia 2021 r.

Wystawianie ocen końcowych uczniom klasy maturalnej.

27 kwietnia 2021 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne uczniów klasy 3AJ

30 kwietnia 2021 r.

 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

30 kwietnia 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej.

4 – 20 maja 2021 r.

Pisemne i ustne egzaminy maturalne w terminie głównym.

4 – 7 maja 2021 r.

Pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego poziom podstawowy i rozszerzony.

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 i 2 (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

10 maja 2021 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2

24 maja -1 czerwca  2021 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

od  1 do 20 czerwca  2021 r.

Ustne i pisemne egzaminy maturalne w terminie dodatkowym.

do 2 czerwca  2021 r.

Informacja  rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

4 czerwca  2021 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

14– 18 czerwca 2021 r.

Wystawianie ocen rocznych.

22 czerwca 2021 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne.

24 czerwca 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

5 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego. Wydanie zdającym świadectw.

23 -24 sierpnia 2021 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna

24 sierpnia 2021 r. h. 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna Wyniki – 10 września

27 sierpnia 2021 r.

Egzaminy poprawkowe.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm. w 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

Kalendarz wydarzeń jest otwarty. Imprezy wspólne:  dyskoteki, rajd, wycieczki i inne będą organizowane jeśli sytuacja epidemiczna się zmieni.

Sporządziła

Grażyna Mazur