ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Kalendarium na rok szkolny 2022/2023

Termin

Zadanie/wydarzenie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Zebranie rady pedagogicznej.

9 września 2022 r.

Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego.

13  września 2022 r.

Zebranie rady pedagogicznej.  Zebrania z rodzicami uczniów.

12-16  września 2022 r.

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.

19 września 2022  r.

Wybór  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

wrzesień 2022 r.

Udział w akcji Narodowe Czytanie 2022

19–30 września 2022 r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy  pierwszej z zakresu szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego = arkusze OKE.

26 września 2022 r.

Europejski Dzień Języków Obcych.

28, 29, 30  września 2022r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy maturalnej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego  – badanie wyników nauczania.

14 października 2022 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)*

25 października 2022r.

Zebranie rady pedagogicznej. Szkolenie.

31  października 2022 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)*

październik/listopad

Mistrzostwa szkoły w piłce nożnej.

październik/styczeń

Przygotowanie młodzieży kl IV do poloneza na studniówkę w styczniu 2023 r.

10 listopada 2022 r.

Akademia z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości.

15 listopada 2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów. Dzień otwarty.

Listopad 2022 r.

Konkurs Poezji Patriotycznej.

grudzień 2022 r.

Próbna matura OKE.

28 listopada – 3  grudnia 2022 r.

Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych.

do 5  grudnia 2022r.

Informacja rodziców uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych.

6  grudnia 2022 r.

Mikołajki klasowe.

12 – 19  grudnia 2022 r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

21  grudnia 2022 r.

Zebranie rady pedagogicznej.  

22 grudnia 2022 r.

Dzień Kultury Chrześcijańskiej.

22 grudnia2021r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych pierwszego okresu roku szkolnego 2022/2023.

23 – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

31 grudnia 2022 r.

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego 2022.2023.

grudzień/styczeń

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.

1 stycznia 2023 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych drugiego okresu.

3 stycznia 2023 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami – wywiadówki.

Luty 2022 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

styczeń – marzec

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej.

13 – 26 lutego 2023 r.

Ferie zimowe.

marzec 2022 r.

Konkurs z języka angielskiego dla szkół podstawowych.

marzec 2022 r.

Dzień Świętego Patryka.

8 marca 2023 r.

Klasowe obchody Dnia Kobiet.

marzec  2023 r.

Rekolekcje  wielkopostne – dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)*

21  marca 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej  – szkolenie, warsztaty.

20 marca 2023 r.

Spotkanie wychowawczyń klas czwartych z  rodzicami uczniów

marzec 2023 r.

Dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas pierwszych.

29 marca – 4 kwietnia 2023 r.

Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klas  maturalnych.

6  – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 – 21 kwietnia 2023 r.

Wystawianie ocen końcowych uczniom klasy maturalnej.

24  kwietnia 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

25 kwietnia 2023 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne uczniów klasy czwartej.

26 kwietnia 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

27 kwietnia 2023 r.

 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

28 kwietnia 2023 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów.

4,5, 8, maja 2023 r.

Egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1, 2, 3.

18 maja 2023 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3.

od  9  do  23 maja 2023 r.

Pisemne egzaminy z przedmiotów dodatkowych w zakresie rozszerzonym i ustne egzaminy maturalne z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego   w terminach określonych przez przewodniczącego CKE

5 – 7 czerwca 2023  r.

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym.

29 maja  – 2 czerwca  2023 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

5 czerwca  2023 r.

Informacja  rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

9  czerwca  2023 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)*

12 – 16 czerwca 2023 r.

Wystawianie ocen rocznych.

19 czerwca 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

20 czerwca 2023 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne.

21 czerwca 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

7 lipca 2023 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.

Wydanie zdającym świadectw dojrzałości i aneksów.

21 sierpnia 2023  r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna z języka polskiego i języka obcego nowożytnego

22 sierpnia 2023 r. h. 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna

Wyniki – 8 września 2023 r.

28, 29  sierpnia 2023 r.

Egzaminy poprawkowe.

30 sierpnia 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

 

 

 

 

Kalendarium jest otwarte.  W miarę możliwości będzie wzbogacane dodatkowymi wydarzeniami.

 

Sporządziła

Grażyna Mazur