ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Kalendarium na rok szkolny 2021/2022

 

Termin

Zadanie/wydarzenie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

7 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów.

9 września 2021 r.

Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego.

13 – 20  września 2021 r.

Kampania wyborcza do Samorządu uczniowskiego prowadzona głównie  z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

13  – 24 września 2021 r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy  pierwszej

z zakresu szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

20 września 2021 r.

Walne zebranie Rady Rodziców.

21 września 2021 r.

Wybór –  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

20 września – 16  października 2021r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy maturalnej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.  – badanie wyników nauczania.

24 września 2022 r.

Dzień języków obcych.

30 września 2021 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka.

14 października 2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej.   „Dzień talentów”.

26 października 2021 r.

Zebranie rady pedagogicznej. Szkolenie.

10 listopada 2020 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

12 listopada 2021 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego).

16 listopada 2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów. Dzień otwarty.

listopad/grudzień 2021 r.

Próbna matura. Termin uzależniony od ogólnopolskiej próbnej matury.

29 listopada – 3  grudnia 2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych.

6  grudnia 2021 r.

Informacja rodziców uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych.

6  grudnia 2021 r.

Mikołajki klasowe.

13 – 17 grudnia 2021 r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

22 grudnia 2021 r.

Jasełka.

22 grudnia2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021.

23 – 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych drugiego okresu.

7 stycznia 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego).

4 stycznia 2022 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami – wywiadówki.

31 stycznia – 11 lutego  2022 r.

Ferie zimowe.

marzec 2022 r.

Konkursy dla uczniów szkół podstawowych „Lemaniacy”2, „Matematyka w 13”.

8 marca 2022 r.

Klasowe obchody Dnia Kobiet.

 10  marca 2022 r.

Zebranie rady pedagogicznej  – szkolenie,  warsztaty.

29 marca  2022 r.

Spotkanie wychowawców oddziałów  3DJ i 3E z rodzicami uczniów 

30-31 marca 2022 r.

1 kwietnia 2022r

Rekolekcje  wielkopostne. Dodatkowe trzy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego).

4 – 9 kwietnia 2022 r.

Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klas  maturalnych.

do 12 kwietnia 2022 r.

Informacja  rodziców /pełnoletnich uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych.

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

20 – 22 kwietnia 2022 r.

Wystawianie ocen końcowych uczniom klasy maturalnej.

27 kwietnia 2022 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas 3DJ i 3E.

28 kwietnia 2022 r.

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

29 kwietnia 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów.

2 maja 2022 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego).

4 – 6 maja 2022 r.

Egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1, 2 i 3 po szkole podstawowej.

10 maja 2022 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2 i 3 po szkole podstawowej

od 9 do 23 maja  2022 r.

Pisemne egzaminy z przedmiotów dodatkowych.  Ustne egzaminy maturalne

 z języka polskiego i  języka obcego nowożytnego (dla absolwentów, którzy  będą się starać o przyjęcie do uczelni zagranicznych i wynik egzaminów ustnych jest im niezbędny).

maj/czerwiec

Wycieczki szkolne według harmpnogramu.

1 – 15 czerwca 2022 r.

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym.

30 maja – 3 czerwca  2022 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

6 czerwca 2022 r.

Informacja  rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

9 – 15 czerwca 2022 r.

Wystawianie ocen rocznych.

17  czerwca  2022 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

21 czerwca 2022 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne.

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 Ferie letnie (wakacje).

5 lipca 2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.

Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

23 sierpnia 2022 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym . Wyniki – 9 września 2022 r.

25 sierpnia 2022 r.

Egzaminy poprawkowe.

Kalendarium jest otwarte.  W miarę możliwości będzie wzbogacane dodatkowymi wydarzeniami.

 

Sporządziła

Grażyna Mazur