ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Kalendarium na rok szkolny 2020/2021

Kalendarium na rok szkolny 2020/2021.

Termin

Zadanie/wydarzenie

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

7 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów.

10 września 2020 r.

Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego.

14-17 września 2020 r.

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.

18 września 2020 r.

Wybór zarządu Samorządu Uczniowskiego.

07  – 19 września 2020 r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy  pierwszej z zakresu szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

21 września – 16 października 2020r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy maturalnej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.  – badanie wyników nauczania.

30 września 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka.

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej.   „Dzień talentów”.

2  listopada 2020 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

10 listopada 2020 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

16 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów. Dzień otwarty.

listopad/grudzień

Próbna matura. Termin uzależniony od ogólnopolskiej próbnej matury.

22 grudnia 2020 r.

Jasełka.

22 grudnia2020 r..

Zakończenie zajęć dydaktycznych pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021.

23 – 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

31 grudnia 2020 r.

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021.

1 stycznia 2020r.

Rozpoczęcie  drugiego  okresu roku szkolnego 2020/2021.

4-  17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe.

19 stycznia 2021 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami – wywiadówki.

Marzec  2021 r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klas drugich  z zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym (język polski, matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, informatyka).

8 marca 2021 r.

Klasowe obchody Dnia Kobiet.

12 marca 2020 r.

Radomska Akademia Uczniowska. Dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas pierwszych liceum (o ile organizacja będzie możliwa w związku z koronawirusem)

29 marca  2021 r.

Spotkanie wychowawczyni klasy 3AJ z rodzicami uczniów.

29-31 marca 2021 r.

Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klasy trzeciej.

1 – 6  kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

7 – 9 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

19 – 23 kwietnia 2021 r.

Wystawianie ocen końcowych uczniom klasy maturalnej.

27 kwietnia 2021 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne uczniów klasy 3AJ

30 kwietnia 2021 r.

 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

30 kwietnia 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej.

4 – 20 maja 2021 r.

Pisemne i ustne egzaminy maturalne w terminie głównym.

4 – 7 maja 2021 r.

Pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego poziom podstawowy i rozszerzony.

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 i 2 (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

10 maja 2021 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2

24 maja -1 czerwca  2021 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

od  1 do 20 czerwca  2021 r.

Ustne i pisemne egzaminy maturalne w terminie dodatkowym.

do 2 czerwca  2021 r.

Informacja  rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

4 czerwca  2021 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

14– 18 czerwca 2021 r.

Wystawianie ocen rocznych.

22 czerwca 2021 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne.

24 czerwca 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego*).

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

5 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego. Wydanie zdającym świadectw.

23 -24 sierpnia 2021 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna

24 sierpnia 2021 r. h. 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna Wyniki – 10 września

27 sierpnia 2021 r.

Egzaminy poprawkowe.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm. w 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

Kalendarz wydarzeń jest otwarty. Imprezy wspólne:  dyskoteki, rajd, wycieczki i inne będą organizowane jeśli sytuacja epidemiczna się zmieni.

Sporządziła

Grażyna Mazur