ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, Przyjaciel, Wspaniały Muzyk Pan Robert Kajdaniak.

Żegnamy Cię, Robercie.

Społeczność szkolna XIII Liceum 

Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w kaplicy “Epitafium” ul. Mieszka I 38 w Radomiu, dnia 14 września 2022 r. od godziny 14:30 do godziny 15:00, po czym nastąpi wyprowadzenie Zmarłego na cmentarz przy ulicy Warszawskiej.