ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Próby sprawności fizycznej i zasady przeliczania punktów – piłka siatkowa dziewcząt

Próby sprawności fizycznej i zasady przeliczania punktów  dla kandydatek do oddziału sportowego – piłka siatkowa dziewcząt.

 

 Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu sprawnościowego, wynosi 100.

Kandydatka musi uzyskać minimum 50 pkt.

Punkty będą przyznawane wg poniższej tabeli:

 

Dziewczęta:

CECHY

SOMATYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI

MOTORYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI

TECHNICZNE

RZUT

P. LEK 2 KG

T -TEST

WZROST

w cm

Pkt.

SKOCZNOŚĆ

cm

Pkt.

OCENA

Pkt.

ODLEGŁOŚĆ

m

Pkt.

CZAS

s

Pkt.

do 160

2

do 253

2

1

0

do 6,90

2

powyżej 14 ,3

2

161– 162

3

254  – 257

3

2

3

7,0 – 7,30

3

14,2 – 13,9

3

163 – 164

4

258– 261

4

3

5

7,40– 7,70

4

13,8– 13,5

4

165 – 166

6

262 – 265

6

4

10

7,80 – 8,10

6

13,4 – 13,1

6

167– 168

8

266– 269

8

5

15

8,20 – 8,50

8

13,0 – 12,8

8

169  –170

171– 172

173 – 175

176 – 179

180  – 181

182  – 183

9

10

12

14

16

18

270 – 273

274 – 277

278– 281

282 – 285

286 – 289

290 – 294

9

10

12

14

16

18

6

20

8,60  – 8,90

9,0 – 9,30

9,40 – 9,70

9,80 –  10,10

10,20–  10,50

10,60  – 10,90

9

10

12

14

16

18

12,7– 12,4

12,3– 12,0

12,1– 11,9

11,8- 11,5

11,4 – 11,1

10

12

14

16

18

Powyżej 184

20

Powyżej 295

20

 

20

Powyżej  11

20

Poniżej 11,0

20

UWAGA: *umiejętności techniczne obejmują: podstawowe elementy techniki piłki siatkowej i umiejętność wykorzystania ich w grze (pod uwagę bierzemy: odbicia dolne- górne, atak, zagrywka, poruszanie się po boisku).

 

 Na próbach sprawnościowym obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki (ewentualnie lekki dres)
oraz obuwie sportowe o nieśliskiej podeszwie.

Próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w dniu  06 czerwca 2024 r. od godz. 16.00  w hali XIII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu ul. 25 Czerwca 79

Z prób sprawnościowych sprawnościowego są zwolnieni reprezentanci kadry wojewódzkiej i wyżej.

 

 OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

 

1. ZWINNOŚĆ – T-Test– 4 pachołki rozstawione w kształcie litery T w poziomie co 5 m, w pionie 10 m

Sposób wykonania: Test rozpoczynamy z punktu A. Na sygnał kandydat biegnie przodem w kierunku punktu B dotykając pachołka lewą dłonią, biegnie krokiem dostawnym ( nie krzyżując nóg ) w stronę punktu C, dotyka pachołka prawą dłonią, biegnie krokiem dostawnym w kierunku punktu D dotyka pachołka lewą dłonią, biegnie krokiem dostawnym w kierunku punktu B dotyka pachołka dłonią, biegnie tyłem w kierunku punktu A przekraczając go. Moment przekroczenia punktu A jest sygnałem
do zatrzymania czasu. Po zakończeniu biegu wynik ze stopera zapisujemy z dokładnością 0,05 sek.

 

2. SIŁA RAMION – Rzut piłką lekarską 2 kg znad głowy w przód

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Sposób pomiaru odległości podobny jak w rzucie piłeczką palantową. Dokładność pomiaru -10 cm. Wynik: z trzech wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w cm.

 

3. ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od zawieszonej taśmy. Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Przed wykonaniem trzech skoków  mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne