ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Próba sprawności fizycznej i zasady przeliczania punktów – piłka siatkowa dziewcząt

Próba sprawności fizycznej i zasady przeliczania punktów  dla kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt.

 Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu sprawnościowego, wynosi 100.

Kandydatka musi uzyskać minimum 50 pkt.

Punkty będą przyznawane wg poniższej tabeli:

Dziewczęta:
CECHY

SOMATYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI

MOTORYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI

TECHNICZNE

RZUT

P. LEK 2 KG

T -TEST
WZROST

w cm

Pkt.SKOCZNOŚĆ

cm

Pkt.OCENAPkt.ODLEGŁOŚĆ

m

Pkt.CZAS

s

Pkt.
do 1602do 253210do 6,902powyżej 14,32
161– 1623254  – 2573237,0 – 7,30314,2 – 13,93
163 – 1644258– 2614357,40– 7,70413,8– 13,54
165 – 1666262 – 26564107,80 – 8,10613,4 – 13,16
167– 1688266– 26985158,20 – 8,50813,0 – 12,88
169  –170

171– 172

173 – 175

176 – 179

180  – 181

182  – 183

9

10

12

14

16

18

270 – 273

274 – 277

278– 281

282 – 285

286 – 289

290 – 294

9

10

12

14

16

18

6208,60  – 8,90

9,0 – 9,30

9,40 – 9,70

9,80 –  10,10

10,20–  10,50

10,60  – 10,90

9

10

12

14

16

18

12,7– 12,4

12,3– 12,0

12,1– 11,9

11,8- 11,5

11,4 – 11,1

10

12

14

16

18

Powyżej 18420Powyżej 29520 20Powyżej  1120Poniżej 11,020
UWAGA: *umiejętności techniczne obejmują: podstawowe elementy techniki piłki siatkowej i umiejętność wykorzystania ich w grze (pod uwagę bierzemy: odbicia dolne- górne, atak, zagrywka, poruszanie się po boisku).

 

 Na próbie sprawności obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki (ewentualnie lekki dres) oraz obuwie sportowe o nieśliskiej podeszwie.

Próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone  na terenie szkoły:

  1. W postepowaniu rekrutacyjnym:

I termin: 8  czerwca 2021 r. godzina 16:00

II termin: 28 czerwca 2021 r. godzina 10:00

  1. W postepowaniu uzupełniającym – 6 sierpnia 2021 r godzina 10:00

Z egzaminu sprawnościowego są zwolnieni reprezentanci kadry wojewódzkiej i wyżej.

 

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

1. ZWINNOŚĆ – T-Test– 4 pachołki rozstawione w kształcie litery T w poziomie co 5 m, w pionie 10 m

Sposób wykonania: Test rozpoczynamy z punktu A. Na sygnał kandydat biegnie przodem w kierunku punktu B dotykając pachołka lewą dłonią, biegnie krokiem dostawnym ( nie krzyżując nóg ) w stronę punktu C, dotyka pachołka prawą dłonią, biegnie krokiem dostawnym w kierunku punktu D dotyka pachołka lewą dłonią, biegnie krokiem dostawnym w kierunku punktu B dotyka pachołka dłonią, biegnie tyłem w kierunku punktu A przekraczając go. Moment przekroczenia punktu A jest sygnałem do zatrzymania czasu. Po zakończeniu biegu wynik ze stopera zapisujemy z dokładnością 0,05 sek.

2. SIŁA RAMION – Rzut piłką lekarską 2 kg znad głowy w przód

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Sposób pomiaru odległości podobny jak w rzucie piłeczką palantową. Dokładność pomiaru -10 cm. Wynik: z trzech wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w cm .

3. ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od zawieszonej taśmy. Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Przed wykonaniem trzech skoków  mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne