ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Fotowoltaika

  • Fotowoltaika jest ekologicznym i odnawialnym źródłem energii, a także coraz bardziej ekonomicznym. Panele fotowoltaiczne są coraz tańsze i bardziej wydajne, a ich zastosowanie rozwija się w różnych dziedzinach, takich jak energetyka, transport, a nawet w domowych instalacjach

 

  • Fotowoltaika – dziedzina nauki i technologii, która zajmuje się wykorzystaniem energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej. Fotowoltaika wykorzystuje zjawisko fotowoltaiczne, czyli przemianę energii promieniowania słonecznego w energie elektryczną za pomocą materiałów półprzewodnikowych.

 

  • Panele fotowoltaiczne składają się z kilku warstw półprzewodników, takich jak krzem lub tellur, połączonych ze sobą. Kiedy na panele pada światło słoneczne fotony wzbudzają elektrony w półprzewodnikach, co prowadzi do przepływu prądu elektrycznego. Ten prąd może być następnie wykorzystany do zasilania urządzeń elektrycznych lub magazynowany w bateriach.