ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Postaw na słońce

Uczniowie w składzie:
Aleksandra Siwierska, Monika Tatar, Patrycja Majsterek, Julia Drążyk, Michał Bodziak i Maksym Dudar brali udział w projekcie badawczym „Postaw na Słońce”.
 
Projekt miał na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk kładziony był na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.
 
Pierwszym etapem projektu było zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu energetyki, Odnawialnych Źródeł Energii i fotowoltaiki. Uczniowie współpracując ze sobą, pod kierunkiem nauczyciela informatyki pani Dagmary Mazur-Posuniak, napisali trzy raporty, dzięki którym dowiedzieli się w jaki sposób w tej chwili wytwarza się energię i jakie są tego skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.
 
 
Obejmowały swoją tematyką m.in.:
• obecne sposoby wytwarzania energii przez człowieka;
• wpływ produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych na środowisko przyrodnicze (m. in. smog, zmiany klimatu);
• społeczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych;
• wyczerpywanie się surowców, z których pozyskiwana jest energia i co z tego wynika;
• odnawialne źródła energii (OZE) – definicja, rodzaje;
• efektywność energetyczna;
• sytuacja Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE;
• możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE dla indywidualnych odbiorców – program Czyste Powietrze,
• zasady działania fotowoltaiki – aspekt teoretyczny;
• sposób działania systemu fotowoltaicznego – aspekt techniczny, rodzaje systemów fotowoltaicznych
• czynniki sprzyjające i ograniczające wydajność systemu fotowoltaicznego (aspekty klimatyczne i techniczne);