ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii to te, które nie są wyczerpywalne i mogą być wykorzystywane bez szkody dla środowiska. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów odnawialnych źródeł energii:

  • Energia słoneczna – wykorzystanie energii słonecznej poprzez panele słoneczne umieszczone na dachach budynków lub w polach słonecznych.
  • Energia wiatru – wykorzystanie siły wiatru do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych.
  • Energia wodna – wykorzystanie energii płynącej wody do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą elektrowni wodnych.
  • Energia geotermalna – wykorzystanie ciepła ziemi do ogrzewania budynków lub do wytwarzania energii elektrycznej.
  • Biopaliwa – wykorzystanie energii z roślin i innych organicznych materiałów do produkcji biopaliw, takich jak etanol i biodiesel.
  • Energia oceaniczna – wykorzystanie energii fal i prądów morskich do wytwarzania energii elektrycznej.