ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Dziennik elektroniczny

Konta dostępu do e-dziennika dla rodziców tworzone są przez wychowawców poszczególnych klas. Po utworzeniu konta, użytkownik może utworzyć dla niego hasło, postępując w następujący sposób:

1. Wyświetlenie strony www.oswiatawradomiu.pl

2. Kliknięcie w przycisk ZALOGUJ SIĘ, a następnie wybranie pozycji Przywracanie dostępu do konta

3. Uzupełnienie pola autoryzacji (ciągiem znaków z obrazka) oraz podanie e-maila lub numeru PESEL.
Na podany adres e-mail (musi to być ten sam adres, który został podany wychowawcy) przesłana zostanie wiadomość, zawierająca nazwę użytkownika oraz odnośnik, po kliknięciu w który można wprowadzić swoje hasło.
Aby przeglądać e-dziennik należy wejść w System zarządzania informacją o uczniu e-dziennik.
Szczegółowe informacje dotyczące logowania i obsługi e-dziennika poniżej: