ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Powrót do natury

Jaka jest świadomość uczniów na temat zmian klimatycznych? Misją naszego projektu jest dotarcie do jak największej ilości odbiorców i uświadomienie, jak ważna jest edukacja ekologiczna.

Niewielka wiedza na temat edukacji ekologicznej to problem społeczny, jaki nasz projekt chce poruszyć. W teraźniejszych czasach nauka o zmianach klimatu jest kluczowa. Młodzież zaczyna kształtować swoje nawyki, zachowania i ogólny stosunek do świata, dlatego łatwiej jest uczyć już teraz niż zmieniać stare nawyki.

W oczach młodzieży ekologia nie jest tematem ani ważnym, ani wartościowym. Nasz projekt stara się poszerzyć wiedze społeczeństwa na temat świadomych działań i wpływu człowieka na środowisko.

 

Instagram FACEBOOK

TikTok