ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Kalendarium na rok szkolny 2023/2024

Termin

Zadanie/wydarzenie

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Zebranie rady pedagogicznej.

7 września 2023 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami  uczniów.

7 – 29 września 2023 r.

Diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych uczniów klasy  pierwszej z zakresu szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

11 września  2023 r,

Udział w akcji Narodowe Czytanie 2023.

12 września 2923 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

15 września 2023 r.

Wybór opiekuna Samorządu Szkolnego.

18 – 20  września 2023 r.

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.

21 września 2023  r.

Wybór  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

25 września 2023 r.

Zajęcia terenowe dla uczniów klasy pierwszej – integracja.

26 września 2023 r.

Europejski Dzień Języków Obcych.

26 września 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

październik/styczeń

Przygotowanie młodzieży klasy czwartej do poloneza.

17 października 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

25 października 2023 r.

Szkolenie rady pedagogicznej

30 – 31 października 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

(na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

listopad/grudzień 2023 r.

Mistrzostwa XIII LO w piłce nożnej.

10 listopada 2023 r.

Akademia z okazji 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

15 listopada 2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów. Dzień otwarty.

21 listopada 2023 r.

Szkolenie rady pedagogicznej.

listopad 2023 r.

Konkurs Poezji Patriotycznej.

grudzień 2023 r.

Próbna matura.

27 listopada  – 1  grudnia 2023 r.

Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych.

do 4  grudnia 2023 r.

Informacja rodziców uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych.

6  grudnia 2023 r.

Mikołajki klasowe.

13 – 19  grudnia 2023 r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

21  grudnia 2023 r.

Zebranie rady pedagogicznej.  

22 grudnia 2023 r.

Jasełka.

22 grudnia2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych pierwszego okresu roku szkolnego 2023/2024.

23 – 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

31 grudnia 2023 r.

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego 2023/2024.

grudzień/styczeń

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.

1 stycznia 2024 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych drugiego okresu.

4 stycznia 2024 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami – wywiadówki.

styczeń 2024 r.

Mistrzostwa XIII LO w tenisie stołowym

styczeń/luty 2024 r.

Mistrzostwa XIII LO w piłce siatkowej

styczeń 2024 r.

Szkolenie rady pedagogicznej.

15 – 26 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe.

21 lutego 2024 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

marzec 2024 r.

Konkurs „Lemaniacy”

18 marca 2024 r.

Dzień Świętego Patryka.

8 marca 2024 r.

Klasowe obchody Dnia Kobiet.

13-15 marca 2024 r.

Rekolekcje  wielkopostne – dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

(na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

19  marca 2024 r.

Spotkanie wychowawcy  klasy czwartej z  rodzicami uczniów.

marzec 2024 r.

Dzień otwarty szkoły dla kandydatów do klas pierwszych.

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

kwiecień 2024 r.

Międzyklasowy konkurs ortograficzny.

3 – 5 kwietnia 2024 r.

Wystawienie ocen przewidywanych uczniom klas  maturalnych.

17 – 19 kwietnia 2024 r.

Wystawianie ocen końcowych uczniom klasy maturalnej.

22  kwietnia 2024 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

23 kwietnia 2024 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne uczniów klasy czwartej.

24 kwietnia 2024 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

26 kwietnia 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy czwartej.

30 kwietnia 2024 r.

 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

2 maja 2024 r.

Dodatkowy  dzień   wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

7, 8, 9  maja 2024 r.

Egzamin maturalny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i z matematyki.

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1, 2, 3.

(na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

11 – 16 maja 2024 r.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

od  10  do  23 maja 2024 r.

Pisemne egzaminy z przedmiotów dodatkowych w zakresie rozszerzonym i ustne egzaminy maturalne z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego   w terminach określonych przez przewodniczącego CKE

14 maja 2024 r.

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3.

maj – sierpień 2024

Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej.

3 – 17 czerwca 2024  r.

Pisemne egzaminy  maturalne w terminie dodatkowym.

10 -12 czerwca 2024 r.

Ustne egzaminy z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w terminie dodatkowym.

27 maja  – 29 maja  2024 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

30 maja  2024 r.

Dodatkowy  dzień  wolny  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  (na podst. Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego)

3 czerwca  2024 r.

Informacja  rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

12 – 14 czerwca 2024 r.

Wystawianie ocen rocznych.

17 czerwca 2024 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

18 czerwca 2024 r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne.

19 czerwca 2024 r.

Zebranie rady pedagogicznej.

21 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

9 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.

Wydanie zdającym świadectw dojrzałości i aneksów.

20 sierpnia 2024  r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym –  część pisemna

22 sierpnia 2024r. h. 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym –  część ustna z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

(Wyniki – 10 września 2023 r.)

26, 27  sierpnia 2024 r.

Ewentualne egzaminy poprawkowe.

29 sierpnia 2024 r.

 

Zebranie rady pedagogicznej.

Kalendarium jest otwarte.  W miarę możliwości będzie wzbogacane dodatkowymi wydarzeniami.

Sporządziła Grażyna Mazur