ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Planowane oddziały klasy pierwszej

Planowane oddziały klasy pierwszej dla absolwentów szkoły podstawowej rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2023/2024.

 

Oddział

Zajęcia edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Liczba uczniów

Zajęcia edukacyjne punktowane w rekrutacji

1.      

1A

Humanistyczno – psychologiczny

język polski, biologia, historia

32

język polski, matematyka, historia, biologia

2.      

1B

Teatralno – medialny

język polski, język angielski,

wiedza o społeczeństwie

32

język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

3.      

1C

Językowo – turystyczny

język angielski, geografia, historia

32

język polski, matematyka, geografia, język angielski

4.      

1D/1

Biznesowo – technologiczny

język angielski, matematyka, informatyka

16

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

1D/2

Biologiczno – chemiczny z rozszerzonym angielskim

biologia, chemia, język angielski

16

język polski, matematyka, biologia, chemia

Pierwszym językiem obcym nowożytnym we wszystkich oddziałach, w tym mistrzostwa sportowego, będzie język angielski, drugim język hiszpański nauczany od podstaw.

 

W roku szkolnym 2023/ 2024  planujemy również utworzyć oddział 1E mistrzostwa sportowego o specjalności piłka siatkowa dziewcząt. 

W oddziale mistrzostwa sportowego na poziomie rozszerzonym będzie realizowany: język polski, język angielski i biologia.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowanie brane są pod uwagę łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

– języka polskiego,

– matematyki,          

– z języka angielskiego i z biologii

3) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

b) inne osiągnięcia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły, np. konkursy, zawody wiedzy itp.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata 

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydat piecza zastępczą