ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Planowane oddziały klasy pierwszej

Planowane oddziały klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

L.p.

Oddział

Zajęcia edukacyjne punktowane rekrutacji

Zajęcia edukacyjne na poziomie rozszerzonym

Liczba uczniów

1.       

1A

Humanistyczno – psychologiczny

język polski, matematyka, historia, biologia

język polski, biologia, historia

32

2.       

1B/1

Biznesowo -językowy

język polski, matematyka, język angielski, informatyka

język angielski, matematyka, informatyka

16

1B/2

Biologiczno – chemiczny z rozszerzonym angielskim

język polski, matematyka, biologia, chemia,

biologia, chemia, język angielski

16

3.       

1C

Sportowy – siatkówka dziewcząt

język polski, matematyka, biologia, język angielski

Język polski, biologia, język angielski

20

 

W roku szkolnym 2024/ 2025 planujemy między innymi utworzyć oddział sportowy o specjalności piłka siatkowa dziewcząt.

W oddziale sportowym na poziomie rozszerzonym będzie realizowany: język polski, język angielski i biologia.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowanie brane są pod uwagę łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:

– języka polskiego,

– matematyki,          

– z języka angielskiego i z biologii

3) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

b) inne osiągnięcia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły, np. konkursy, zawody wiedzy itp.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata 

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydat piecza zastępczą

 

Informacja o pozostałych planowanych oddziałach ukaże się wkrótce.