ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Rada Rodziców

Rok szkolny  2022/2023

 

Przewodnicząca –  pani Ewa Stanik

Zastępca przewodniczącej –  pani Sylwia Warso

Sekretarz –  pani Anna Kasińska

Skarbnik – pani Marta Grylak

Członek –  pani Barbara Wójcik-Zarębska

Członek – pani Beata Głogowska

 

Przewodnicząca komisji rewizyjnej – pani Edyta Miętkiewicz

Sekretarz komisji rewizyjnej – pan Konrad Kapusta

Członek komisji rewizyjnej – pani Tatiana Hirniak

 

Drodzy Rodzice!

Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z apelem o wpłatę dobrowolnej składki rocznej na fundusz RR. Jest to kwota 80 zł na rok szkolny. Jednocześnie dziękujemy osobom, które już tej wpłaty dokonały.

Ze swojej strony zapewniamy, że cała zebrana kwota wydatkowana będzie w sposób racjonalny, oszczędny i skuteczny na rzecz naszych dzieci.
Wpłat można dokonać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców:

85 1240 1789 1111 0010 3592 6400.

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

Z poważaniem – Zarząd RR  XIII LO