ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Rada Rodziców

Rok szkolny  2023/2024

 

Przewodniczący –  pan Krzysztof Młodawski

Zastępca przewodniczącego –  pani Edyta Miętkiewicz

Sekretarz –  pani Monika Sobień

Skarbnik – pan Paweł Mazur

Członek –  pani Justyna Juraszek

Członek – pani Agata Banasik

Członek – pani Katarzyna Pietrzykowska

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca – pani Joanna Korcz

Sekretarz – pani Edyta Makowiecka

Członek – pani Karolina Schabowska

Członek – pani Lilia Terekhowa

 

 

Drodzy Rodzice!

Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z apelem o wpłatę dobrowolnej składki rocznej na fundusz RR. Jest to kwota 80 zł na rok szkolny. Jednocześnie dziękujemy osobom, które już tej wpłaty dokonały.

Ze swojej strony zapewniamy, że cała zebrana kwota wydatkowana będzie w sposób racjonalny, oszczędny i skuteczny na rzecz naszych dzieci.
Wpłat można dokonać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców:

85 1240 1789 1111 0010 3592 6400.

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

Z poważaniem – Zarząd RR  XIII LO