ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Rada Rodziców

rok szkolny  2021/2022

 

Przewodnicząca –  pani Ewelina Kotkowska

Zastępca przewodniczącej –  pani Ewa Stanik

Sekretarz –  pani Barbara Zarębska

Skarbnik – pani Katarzyna Lepa

Członek –  pani Justyna Kaczmarzyk

 

Przewodnicząca komisji rewizyjnej – pani Magdalena Szwagierek

Sekretarz/członek komisji rewizyjnej – pani Justyna Brymora

 

Drodzy Rodzice!

Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z apelem o wpłatę dobrowolnej składki rocznej na fundusz RR. Jest to kwota 80 zł na rok szkolny. Jednocześnie dziękujemy osobom, które już tej wpłaty dokonały.

Ze swojej strony zapewniamy, że cała zebrana kwota wydatkowana będzie w sposób racjonalny, oszczędny i skuteczny na rzecz naszych dzieci.
Wpłat można dokonać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców:

85 1240 1789 1111 0010 3592 6400.

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

Z poważaniem – Zarząd RR  XIII LO