ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Dokumenty

Statut szkoły
Statut XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów obowiązujący od  1 grudnia 2019 r.
Czytaj dalej ›

Ocenianie zachowania
Kryteria ocen z zachowania na koniec I okresu i na koniec roku szkolnego Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje kredyt 100 punktów. Liczba punktów może ulec powiększeniu lub pomniejszeniu w zależności od zachowania ucznia. Punkty może przyznawać każdy pracownik szkoły. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca. Uczeń, który otrzymał w okresie powyżej minus 20 punktów, nie […]
Czytaj dalej ›

Wychowanie do życia w rodzinie
CELE KSZTAŁCENIA I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny. II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości. III.  Uzyskanie lepszego rozumienia siebie […]
Czytaj dalej ›