ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

INFLACJA A OSZCZĘDZANIE

 
Patronat honorowy: BANK PEKAO S.A. w Radomiu
➡️ Celem konkursu jest zaproponowanie przez uczestników w formie plakatu metod jak można oszczędzać w czasie inflacji, gdzie dominują wysokie koszty życia codziennego. ⬅️
Inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Z kolei oszczędzanie jest to gromadzenie środków pieniężnych. Jeśli oszczędzamy, to rezygnujemy z korzyści, które możemy osiągnąć teraz na rzecz osiągania wyższych profitów w przyszłości. Oszczędzanie pozwala zabezpieczyć przyszłość finansową w sytuacji spadku dochodów. Czy jest możliwe oszczędzanie przy rosnącej inflacji?
 
 
 
 
REGULAMIN:
1.Temat Konkursu: INFLACJA A OSZCZĘDZANIE
2.Cel konkursu: Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie oraz wykonanie plakatu przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych (w tym programu graficznego), który będzie przedstawiał metody (sposoby) podejmowania działań na poczet oszczędzania w dobie inflacji. Pozostałe cele:
poszerzanie wiedzy ekonomicznej na temat oszczędzania i dobrego zarządzania finansami
rozwój kreatywności
promowanie osiągnięć i wiedzy młodzieży.
3. Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.
Zainteresowani konkursem zgłaszają chęć uczestnictwa do Pani – Eweliny Markowskiej.
Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne indywidualnie, zgodnie z wymaganym formatem. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie nie mniejszym niż A3, dowolną techniką plastyczną. Plakat można zaprojektować w programie graficznym. Dostarczona wersja musi mieć formę papierową.
Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wraz z podpisem zawierającym: imię i nazwisko autora, klasę.
Plakaty przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia plakatów jako materiałów publicznej promocji szkoły.
4.Termin: prace przyjmowane są do 02.02.2024 r.
5.Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozstrzygnięcia konkursu i nagrodach przez organizatora.
6.Kryterium oceniania: oceniana będzie estetyka wykonania pracy, ujęcie treści zgodne z tematem, pomysłowość, keratynowość oraz czytelność przekazu.
7. Przewiduje się nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2, 3 miejsca oraz wyróżnienia. Dodatkowo za udział w konkursie 20 punktów.
8.Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.