ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Wideokonferencja

 Mazowieckie Kurator Oświaty zaprasza Rodziców uczniów klas VIII na wideokonferencję dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 13.30, w trakcie której przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025,
  • doradztwa zawodowego w kontekście wsparcia ucznia klasy VIII w wyborze dalszej
    ścieżki kształcenia,
  • badań lekarskich przeprowadzanych dla kandydatów do szkół branżowych,
  • zamieszczania szczególnych osiągnięć ucznia na świadectwie ukończenia szkoły
    podstawowej

 

Wideokonferencja będzie dostępna pod likiem: http://kuratorium.waw.pl/wideokonferencja-MKO-25-04-2024