ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów w poniedziałek 7 września 2020 roku na godzinę 17:00.

Walne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 7 września o godzinie 18:00.