ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Lekcja online

Dnia 11 stycznia 2024 r. klasa 3A w ramach projektu : “Porwani przez ekonomię” wzięła udział w ogólnopolskiej  lekcji online pt.: Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”. 
W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówione zostały współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska gospodarka i świat.
 
 
 
 
 
przygotowała: E. Markowska
zamieściła: DMP