ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

W roku szkolnym 2020/2021 braliśmy udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Otrzymaliśmy podziękowanie od Pana Michała Siwika, opiekuna Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA). Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w udział w realizacji programu w naszej szkole. Przedstawiam materiały, które otrzymałam z prośbą o umieszczenie na stronie szkoły i na Facebooku.  Pamiętajmy, że czerniaka wcześnie rozpoznanego można wyleczyć.

Grażyna Mazur