ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Patronat Telewizji Radom

Nasza szkoła została objęta patronatem Telewizji Radom. Dzięki nawiązanej współpracy Nasi uczniowie mają szansę uczestniczyć w spotkaniach kółka medialnego oraz mają możliwość wziąć udział w projekcie Twin Cities Our Heroes, w którym nabędą nowych umiejętności z zakresu produkcji filmowej, pod przewodnictwem dyrektora stacji TV Radom – Pana Piotra Kołodziejczyka. Podczas spotkań kółka medialnego uczniowie mogą wzbogacać swoją wiedzę, a także kształtować kompetencje, które są niezbędne do sprawnego poruszania się w świecie komunikacji medialnej.