ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

„W SŁUŻBIE PRAWU”

Uczniowie XIII LO wzięli udział w wycieczce do Więzienia na Koziej Górze w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.
Opiekunem wyjazdu była pani Agnieszka Wlazło. Podczas zajęć uczestnicy programu dowiedzieli się:
• od kiedy i na jakich zasadach można ponosić odpowiedzialność karną,
• co grozi nieletnim za łamanie prawa,
• jak wygląda życie w więzieniu,
• jak wygląda praca w Służbie Więziennej.
Uczniowie odbyli spacer po jednostce penitencjarnej z oprowadzaniem przez funkcjonariusza Służby Więziennej, a także wysłuchali świadectwa więźnia, który opowiedział o swojej historii i procesie resocjalizacji.
 
 
 
 
 
Przygotowała: I. Pałgan
Zamieściła: DMP