ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Wyjście edukacyjne

Dnia 14.12.2023 r. uczennice klasy 1E podczas wyjścia edukacyjnego do Banku Pekao S.A. wzięły udział w prelekcji dotyczącej oszczędzania, budżetu domowego, zarządzania finansami, bankowości elektronicznej oraz zagrożeń w sieci.

Zapoznały się również z funkcjonowaniem banku. Niewątpliwie było to wyjście w ramach, którego uzyskały mnóstwo porad związanych z efektywnym dysponowaniem środków pieniężnych w okresie inflacji. 
 
 
 
Organizator oraz opiekun wycieczki: Ewelina Markowska