ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023. www.kuratorium.waw.pl

Olimpiady przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Adres strony www

 
 

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej
 w Warszawie

www.omg.edu.pl

 

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

http://olijpsp.pl/

 

Język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela  Bogumiła Lindego
w Poznaniu

http://ojag.wsjo.pl

 

Historia

Olimpiada Historyczna Juniorów

Polskie Towarzystwo Historyczne

www.olimpiadahistoryczna.pl

 

Informatyka

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki

https://www.oi.edu.pl/