ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Zajęcia seminaryjno-warsztatowe

Nauka w służbie rozwijania talentów, samorozwoju i kształtowania motywacji młodzieży to projekt w który realizuje Akademia Pedagogiki Specjalnej pod kierownictwem dr Małgorzaty Jabłonowskiej.

Uczniowie XIII LO mieli zaszczyt uczestniczyć we wspaniałym jednodniowym wydarzeniu obejmującym zajęcia seminaryjno-warsztatowe, wykłady oraz grę terenową oraz posiłki w kampusie Akademii Pedagogiki Specjalnej. Opiekunami wyjazdu z ramienia naszego liceum były pani Edyta Biedka-Wlazło i pani Aleksandra-Kucharska.

Cele projektu:

· popularyzacja wiedzy z zakresu pedagogiki zdolności, umożliwiającą uczniom rozpoznawanie własnego potencjału w kontekście planów edukacyjnych i zawodowych;

· popularyzacja wiedzy z zakresu pedagogiki twórczości, pozwalającą na kształtowanie aktywnej postawy wobec dostrzeganych problemów i mechanizmów sprzyjających ich rozwiązywaniu;

· popularyzacja wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych służącą zdobywaniu umiejętności naukowego poznawania świata, świadomej i krytycznej analizy informacji;

· ukazanie możliwości i obszarów zastosowań nowych technologii w edukacji (robotyki);

· dzielenie się informacjami związanymi z procesem studiowania, formami aktywności studenckiej i wrażeniami z pobytu w murach wyższej uczelni.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu “Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”