ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Zmiany w deklaracji maturalnej na egzamin w 2021 r.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie osoby, które złożyły już deklarację maturalną mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych do 8 lutego 2021 r,

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.