buy hot sale richard mille fake.

rolex replica for sale is good and chic. the very first watch manufacturer is who makes the best richard mille replica. cheap hublot replica represents distinctive concept of minimalism.
ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Próba sprawności fizycznej i zasady przeliczania punktów – piłka siatkowa dziewcząt

Próba sprawności fizycznej i zasady przeliczania punktów  dla kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt.

 Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu sprawnościowego, wynosi 100.

Kandydatka musi uzyskać minimum 50 pkt.

Punkty będą przyznawane wg poniższej tabeli:

Dziewczęta:
CECHY

SOMATYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI

MOTORYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI

TECHNICZNE

RZUT

P. LEK 2 KG

T -TEST
WZROST

w cm

Pkt.SKOCZNOŚĆ

cm

Pkt.OCENAPkt.ODLEGŁOŚĆ

m

Pkt.CZAS

s

Pkt.
do 1602do 253210do 6,902powyżej 14,32
161– 1623254  – 2573237,0 – 7,30314,2 – 13,93
163 – 1644258– 2614357,40– 7,70413,8– 13,54
165 – 1666262 – 26564107,80 – 8,10613,4 – 13,16
167– 1688266– 26985158,20 – 8,50813,0 – 12,88
169  –170

171– 172

173 – 175

176 – 179

180  – 181

182  – 183

9

10

12

14

16

18

270 – 273

274 – 277

278– 281

282 – 285

286 – 289

290 – 294

9

10

12

14

16

18

6208,60  – 8,90

9,0 – 9,30

9,40 – 9,70

9,80 –  10,10

10,20–  10,50

10,60  – 10,90

9

10

12

14

16

18

12,7– 12,4

12,3– 12,0

12,1– 11,9

11,8- 11,5

11,4 – 11,1

10

12

14

16

18

Powyżej 18420Powyżej 29520 20Powyżej  1120Poniżej 11,020
UWAGA: *umiejętności techniczne obejmują: podstawowe elementy techniki piłki siatkowej i umiejętność wykorzystania ich w grze (pod uwagę bierzemy: odbicia dolne- górne, atak, zagrywka, poruszanie się po boisku).

 

 Na próbie sprawności obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki (ewentualnie lekki dres) oraz obuwie sportowe o nieśliskiej podeszwie.

Próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone  na terenie szkoły:

  1. W postepowaniu rekrutacyjnym:

I termin: 8  czerwca 2021 r. godzina 16:00

II termin: 28 czerwca 2021 r. godzina 10:00

  1. W postepowaniu uzupełniającym – 6 sierpnia 2021 r godzina 10:00

Z egzaminu sprawnościowego są zwolnieni reprezentanci kadry wojewódzkiej i wyżej.

 

OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

1. ZWINNOŚĆ – T-Test– 4 pachołki rozstawione w kształcie litery T w poziomie co 5 m, w pionie 10 m

Sposób wykonania: Test rozpoczynamy z punktu A. Na sygnał kandydat biegnie przodem w kierunku punktu B dotykając pachołka lewą dłonią, biegnie krokiem dostawnym ( nie krzyżując nóg ) w stronę punktu C, dotyka pachołka prawą dłonią, biegnie krokiem dostawnym w kierunku punktu D dotyka pachołka lewą dłonią, biegnie krokiem dostawnym w kierunku punktu B dotyka pachołka dłonią, biegnie tyłem w kierunku punktu A przekraczając go. Moment przekroczenia punktu A jest sygnałem do zatrzymania czasu. Po zakończeniu biegu wynik ze stopera zapisujemy z dokładnością 0,05 sek.

2. SIŁA RAMION – Rzut piłką lekarską 2 kg znad głowy w przód

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Sposób pomiaru odległości podobny jak w rzucie piłeczką palantową. Dokładność pomiaru -10 cm. Wynik: z trzech wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w cm .

3. ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU

Sposób wykonania: Badany staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od zawieszonej taśmy. Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Przed wykonaniem trzech skoków  mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne