buy hot sale richard mille fake.

rolex replica for sale is good and chic. the very first watch manufacturer is who makes the best richard mille replica. cheap hublot replica represents distinctive concept of minimalism.
ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Historia szkoły

RYS HISTORYCZNY

Nasze liceum powstało we wrześniu 2017 roku na bazie Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w wyniku przekształcenia na skutek reformy oświaty (przekształcenie odnosi się do UCHWAŁY NR 458/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe).

Geneza naszej placówki sięga roku 1913 – czasów panowania cara Mikołaja II. Założona zostaje wówczas  jednoklasowa Szkoła Powszechna, która mimo trudnych warunków pracy funkcjonuje  nieprzerwanie:  w okresie międzywojennym, w czasach okupacji niemieckiej, a następnie przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Najdłużej szkoła miała swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 6, mieszcząc się w pałacyku po regionalnych władzach Polskich Kolei Państwowych. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku następuje połączenie funkcjonującej przy ulicy Niedziałkowskiego 26 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza ze Szkołą Podstawową nr 16. W roku szkolnym 1985/1986 uczniowie połączonych szkół rozpoczynają zajęcia w budynku przedwojennej bursy leśników przy ulicy 25 Czerwca 68 a (dawn. 1-Maja) w Szkole Podstawowej nr 16 im. Stanisława Staszica.

W związku z reformą oświaty – od września 1999 roku – placówka działa jako Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 oraz nowo utworzone Gimnazjum nr 13 z dziesięcioma klasami pierwszymi, mieszcząc się w budynku dawniejszego Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej przy ulicy 25 Czerwca 79.

Rok szkolny 2001/2002 przynosi kolejną zmianę. Przestaje istnieć ZSO nr 13, a jego miejsce zajmuje nowo utworzone Publiczne Gimnazjum nr 13. W kolejnym roku otrzymuje pełną nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.

Od września 2017 roku placówka działa jako XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, od następnego roku szkolnego: XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.