ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Warsztaty

W dniach 20 i 27 lutego uczennice biorące udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii pod nazwą “Powrót do natury” przeprowadziły warsztaty w PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego.

Pomogły zrozumieć czym jest ekologia i jak można ją wdrążyć w życie codzienne.